New Nt-tattoo

  1. ลงสี2ชม.runtimeครับรอบนี้

   ลงสี2ชม.runtimeครับรอบนี้

  2. 1.30runtime

   1.30runtime

  3. 40นาทีruntimeผ่านไป

   40นาทีruntimeผ่านไป

  4. เส้น1.40runtime

   เส้น1.40runtime

  5. 1ชั่วโมงเครื่องสักทำงาน ผ่านไป

   1ชั่วโมงเครื่องสักทำงาน ผ่านไป

  →

  About  @bkk thailand

  People I follow